#mkbrobotiseert

Robotisering en AI nog lang niet geaccepteerd

Dit artikel is overgenomen van EngineersOnline

Nog niet de helft (40 procent) van de bedrijven actief in de industrie, groothandel, grote detailhandel en transport en logistiek die aangeven dat er ruimte is voor verbetering van hun logistieke processen, ziet in robotisering en Artificiële Intelligentie (AI) toegevoegde waarde. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van CLS iMation, dat zich toelegt op intelligente oplossingen voor logistieke automatisering.

Het onderzoek is gehouden onder 414 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder. Beslissend, medebeslissend of verantwoordelijk op het gebied van logistiek en/of algemeen management binnen de branches groothandel, grote detailhandel, industrie en vervoer en opslag, die betrokken zijn bij het inrichten van logistieke processen die direct invloed hebben op de efficiëntie van productieprocessen en/of bij het inrichten van interne logistieke processen op het gebied van opslag en distributie.

Opvallend is dat vooral de oudere ondervraagden minder de toegevoegde waarde zien van robotisering en AI, terwijl de leeftijdsgroep tot 40 jaar een groot voorstander is. Snellere acceptatie zou wenselijk zijn. Door het tekort aan personeel in de logistieke sector neemt de werkdruk toe. Robotisering en AI kunnen een belangrijke rol spelen om de efficiency van logistieke processen te verbeteren.

Onvoldoende kennis

Uit het onderzoek blijkt tevens dat een kwart van de ondervraagden, in elke leeftijdscategorie, aangeeft onvoldoende kennis van robotisering en AI te hebben. Michele Calabrese, hoofd van CLS iMation, zegt hierover: “Hier ligt een belangrijke voorlichtende taak voor ons. De huidige arbeidskrapte waardoor de werkdruk enorm toeneemt, is een belangrijk argument om deze efficiëntere werkmethoden snel te omarmen.” Naarmate de ondervraagden ouder worden, daalt de acceptatie van robotisering en AI. Belangrijkste redenen om vooralsnog nee te zeggen tegen robotisering en AI zijn: “het blijft mensenwerk” en “het past niet bij onze organisatie”.

Voorwaarden

Indien men overweegt over te gaan tot robotisering is een aantal voorwaarden van belang. Men vindt de veiligheid van de medewerkers die samenwerken met hun automatische ‘collega’s’ het allerbelangrijkste. Daarna zijn service en onderhoud aan de geleverde apparatuur en de flexibiliteit van het systeem van belang. Ook moet het mogelijk zijn de configuratie uit te breiden en dient de apparatuur snel in het logistieke proces te worden geïmplementeerd.

Lees verder

Meer weten?

Wilt u weten of robotisering binnen uw bedrijf past? Neem contact op met Thijs Dorssers, manager Holland Robotics via thijs.dorssers@hightechnl.nl.

Meer nieuwsberichten

Consolidatie in de metaalbewerking

De Nederlandse metaalbewerkers worden geconfronteerd met personeelskrapte, oplopende kosten voor digitalisering en hoge investeringen in het machinepark. Het is de vraag of het grote aantal

Lees meer »

KUKA richt zich sterker op het mkb

Dit artikel is overgenomen van Robot Magazine Gebrek aan geschoolde arbeidskrachten, moeilijke leveringsvoorwaarden en hoge energiekosten: het MKB staat voor grote uitdagingen. Volgens een wereldwijd

Lees meer »