Over ons

Breda Robotics, Holland Robotics, Fieldlab Robotics en Fontys HTSM slaan de handen ineen in het initiatief MKB Robotiseert. 

MKB Robotics helpt MKB ondernemers op weg in de wereld van robotica. Laat je inspireren door de mogelijkheden, door andere ondernemers en door samen de verbinding aan te gaan en te kijken naar demonstratie-opstellingen. Daarnaast informeren we je over de verschillende mogelijkheden om jouw innovatie en automatisering te financieren. 

Nederland laten kennismaken met robotica
MKB robotiseert heeft als doel de MBK-bedrijven in Nederland te laten kennismaken met de mogelijkheden van robotisering en flexibele automatisering. Door middel van praktijkverhalen, relevante artikelen, marktpotentie en bijeenkomsten waar je live of online de mogelijkheden ontdekt.  

Meer aandacht voor ontwikkeling en scholing van medewerkers op het gebied van robotica
MKB robotiseert wordt mede door het project MKB !dee ondersteunt om de ontwikkeling en scholing van medewerkers binnen te bedrijven te stimuleren. Binnen dit project zijn de volgende projectpartners betrokken: Holland Robotics, Breda Robotics, Fieldlab Robotics, Fontys, Avans Hogescholen, Gebrema, Newton en Sensor Partners.

Over ons

Breda Robotics, Holland Robotics, Fieldlab Robotics en Fontys HTSM slaan de handen ineen in het initiatief MKB Robotiseert. 

MKB Robotics helpt MKB ondernemers op weg in de wereld van robotica. Laat je inspireren door de mogelijkheden, door andere ondernemers en door samen de verbinding aan te gaan en te kijken naar demonstratie-opstellingen. Daarnaast informeren we je over de verschillende mogelijkheden om jouw innovatie en automatisering te financieren. 

Nederland laten kennismaken met robotica
MKB robotiseert heeft als doel de MBK-bedrijven in Nederland te laten kennismaken met de mogelijkheden van robotisering en flexibele automatisering. Door middel van praktijkverhalen, relevante artikelen, marktpotentie en bijeenkomsten waar je live of online de mogelijkheden ontdekt.  

Meer aandacht voor ontwikkeling en scholing van medewerkers op het gebied van robotica
MKB robotiseert wordt mede door het project MKB !dee ondersteunt om de ontwikkeling en scholing van medewerkers binnen te bedrijven te stimuleren. Binnen dit project zijn de volgende projectpartners betrokken: Holland Robotics, Breda Robotics, Fieldlab Robotics, Fontys, Avans Hogescholen, Gebrema, Newton en Sensor Partners.

Breda Robotics geeft de toekomst vorm

Breda Robotics stimuleert de ontwikkeling van robotica en het toepassen van robotica en andere industriële automatisering in het midden- en klein-bedrijf van West-Brabant. Het legt hiervoor de verbinding tussen studenten, docenten, ondernemers en werknemers.

Breda Robotics biedt in haar werkplaats studenten de mogelijkheid om te experimenteren en te werken aan prototypes, concepten en pilots. Docenten komen in deze broedplaats kennis brengen en halen. Ondernemers kunnen in de werkplaats hun ideeën (laten) vormgeven en op technische haalbaarheid laten testen. Roboticabedrijven beleven als partner van Breda Robotics dat enthousiaste studenten hun techniek gebruiken.

De verbinding

Om de verbinding tussen de partijen tot stand te brengen en verder uit te breiden organiseert Breda Robotics events en wordt deelgenomen aan projecten. Breda Robotics houdt online campagnes, brengt de markt in beeld en zet een opleidingsplatform op.

Naar aanleiding van concrete behoeftes vanuit het MKB worden matches gemaakt met roboticabedrijven. Studenten gaan aan de slag met opdrachten van roboticabedrijven.

Een team van Breda Robotica geeft MKB-bedrijven onafhankelijk advies over de mogelijkheden van robotica en de diensten van roboticabedrijven in West-Brabant.  

Holland Robotics

Holland Robotics is een landelijke roboticabeweging, die ervoor gaat zorgen dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt benut. Een nationaal samenwerkingsverband tussen industriële sprekers en wetenschapsinstellingen uit de Nederlandse hightechsector. Deze krachtenbundeling heeft als belangrijkste doel de internationale concurrentiepositie te verstevigen.

Fieldlab Robotics

Field Lab Robotics is hét kenniscentrum voor bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden als het gaat om industriële robotisering. Kloppend hart van het Field Lab is het Experience Center in Roermond. Dit eerste Limburgse Field Lab maakt deel uit van het landelijke netwerk van inmiddels zo’n 50 Smart Industry Field Labs.

Smart Industry staat voor verregaande digitalisering, het aan elkaar koppelen van producten, machines en mensen én de inzet van nieuwe productietechnologie. Dit biedt veel kansen voor bestaande en nieuwe bedrijven in alle sectoren en is goed voor onze concurrentiepositie. Robotisering is een van de componenten van Smart Industry.

Binnen Field Lab Robotics staat de vraag centraal wat nu al mogelijk is met betrekking tot industriële robotisering. De antwoorden zijn even verrassend als eenvoudig wanneer beschikbare technologieën op het gebied van robotica gecombineerd worden. Wij demonstreren hetgeen nu al geautomatiseerd en gerobotiseerd kan worden in de maakindustrie, logistiek, agribusiness en zorg. In het Field Lab laten onze partners robots, AGV’s, zelfsturende machines en intelligente software samen werken. Het slim combineren van bewezen technologie maakt duidelijk dat meer mogelijk is dan algemeen wordt aangenomen. Hiermee wil het Field Lab ondernemers en bestuurders de ogen openen. Je kunt zelf ervaren wat er nu al haalbaar en betaalbaar is.

Fontys

Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve technologieën, waarvan onderwijs én bedrijfsleven beter worden. Daarnaast bieden we oplossingen voor levenslang leren, ter bevordering van mobiliteit en flexibiliteit van technische professionals. Bij MKB Robotiseert zijn onder meer de studenten en docenten van de opleiding Mechatronica betrokken.

Newton / CollaRobots

Newton engineert en produceert op klant specifieke basis en op eigen initiatief speciaal machine systemen die zich kenmerken door een mechatronisch karakter.

Onderdeel van Newton is CollaRobots, dat collaboratieve robots inzet. De systemen zijn praktische maatwerkoplossingen die duurzaam, veilig en flexibel de benodigde performance leveren. Newton helpt haar klanten door een goede en betrouwbare partner te zijn op het gebied van automatiseringsoplossingen.

Wij zien het belang van automatisering voor MKB bedrijven en vinden het belangrijk om bedrijven te helpen zodat ze hun concurrentiepositie sterk kunnen houden. Dat begint bij het opdoen van kennis. Onze rol binnen MKB Robotiseert is het leveren van kennis over automatisering, met o.a. collaboratieve robots, bij Nederlandse MKB bedrijven. Daarnaast levert Newton input en feedback voor de lesmodule.

Historie

MKB Robotiseert is ontstaan in 2019 in een initiatief van VNO-NCW Brabant Zeeland, Holland Robotics en Fontys. 

Logo VNO NCW BRABANT ZEELAND - CMYK
Logo Fontys
Logo Holland Robotics