Close

VNO-NCW Brabant Zeeland, Holland Robotics en Fontys HTSM slaan de handen ineen. Met MKB Robotiseert helpen wij u op weg in de wereld van robotica. Op deze website kunt u zich laten inspireren door andere ondernemers, kunt u een quickscan robotica invullen en vindt u de agenda met aankomende activiteiten. 

VNO-NCW Brabant Zeeland is het sterkste ondernemingsnetwerk van Brabant en Zeeland. De vereniging heeft een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werkt nauw samen met haar leden én andere organisaties en maakt nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk. VNO-NCW Brabant Zeeland biedt ondernemers een platform waar zij van elkaar en anderen kunnen leren en draagt via belangenbehartiging bij aan het verbeteren van de vestigingscondities. 

Holland Robotics is een landelijke roboticabeweging, die ervoor gaat zorgen dat de roboticakennis in Nederland maximaal wordt benut. Een nationaal samenwerkingsverband tussen industriële sprekers en wetenschapsinstellingen uit de Nederlandse hightechsector. Deze krachtenbundeling heeft als belangrijkste doel de internationale concurrentiepositie te verstevigen. 

Fontys Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (HTSM) verbindt hoger beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven. Samen doen we onderzoek en ontwikkelen we innovatieve technologieën, waarvan onderwijs én bedrijfsleven beter worden. Daarnaast bieden we oplossingen voor levenslang leren, ter bevordering van mobiliteit en flexibiliteit van technische professionals. Bij MKB Robotiseert zijn onder meer de studenten en docenten van de opleiding Mechatronica betrokken. 

MKB Robotiseert is een initiatief van