Frequently asked questions (FAQ)

Op deze pagina vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over robotisering. Andere vragen? Neem contact met ons op: support@mkb-robotiseert.nl

Frequently asked questions (FAQ)

Op deze pagina vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over robotisering. Andere vragen? Neem contact met ons op: support@mkb-robotiseert.nl
Naast de ‘traditionele’ robots voor de auto-industrie bestaan er tegenwoordig veel meer soorten robots. De belangrijkste soorten robots zijn industriële robots, cobots en digitale robots. Industriële robots zijn krachtig, vaak geschikt voor het robotiseren van maakprocessen. Aan het gebruik van deze robots worden ook veiligheidseisen gesteld. Cobots – collaborative robots – zijn kleiner en meer geschikt voor samenwerking met mensen, maar hebben daardoor ook minder capaciteit. De bekendste cobots zijn kleinere robotarmen en automated guided vehicles (AGV’s), bijvoorbeeld geschikt voor het robotiseren van processen als palletiseren, monteren of vervoeren binnen een bedrijfshal. Digitale robots zijn bijvoorbeeld chatbots of ICT-systemen die administratieprocessen overnemen. De activiteiten van MKB Robotiseert richten zich niet op de digitale robots, wel op de industriële robots en cobots. Wij hebben voor u een aantal inspiratiefilms gemaakt van verschillende robots.
De kans dat processen te robotiseren zijn, hangt van een aantal factoren af. De kans dat robotisering haalbaar is, wordt bijvoorbeeld groter als processen in verre mate gestandaardiseerd zijn oftewel hetzelfde zijn. De omstandigheden waarin een robot zijn werk moet doen, zijn bij voorkeur constant en voorspelbaar. De kans dat u de investeringen in een robot terugverdient, worden bovendien groter als het te robotiseren proces vaak uitgevoerd moet worden. Of robotisering haalbaar is, hangt uiteraard ook af van de financiële middelen die u ter beschikking heeft. Via de Quickscan van MKB Robotiseert krijgt u een eerste inschatting van de haalbaarheid van robotisering. Tijdens onze workshops of experimenten kunnen we de haalbaarheid nader inschatten.
Uiteindelijk draait het ook om de terugverdientijd en de businesscase. Deze vraag is lastig in algemene zin te beantwoorden en hangt van uw bedrijfssituatie af. Met de workshops en experimenten van MKB Robotiseert kunnen we hierover met u van gedachte wisselen. We kunnen u bijvoorbeeld op weg helpen met tips over de stappen om de investeringsbeslissing te maken, met methodes voor het maken van een kosten-batenanalyse of met de risico’s waarmee u rekening mee moet houden. Kijk voor workshops in de agenda van MKB Robotiseert en neem voor labsessies/experimenten contact op met Fontys.